1 augusti 2011

min lilla töntiga doktorandhjärna

Tillbaka vid skrivbordet. Vid stationära datorn, alla böcker, alla papper, alla kort jag klistrat upp på väggen. Söker smarta typer jag kan referera till angående bloggkommentarer. Hittar en potentiell, tills jag upptäcker att typen refererar till ett bokkapitel jag skrivit.

Men i Ungdomsstyrelsens rapport ”Unga och nätverkskulturer” (2007) så menar man att nätdagboken istället ses som offentlig och även som ett ”community” – en nätgemenskap eller socialt nätverk. Vidare menar man att då nätdagboken är en form av community där människor umgås interaktivt och det kan ses som socialt och kulturellt konstruerande så kan vi tala om identiteter som är förenade genom nätverk eller en kollektiv identitet (Ungdomsstyrelsen, 2007: 82).

Vadå man? Det är ju jag! Varför refereras inte direkt till mig?

Ock så ägnar jag följande halvtimme eller så att tänka att visst blir man smartare med tiden. Att man kan tänka i ett vidare perspektiv. Att man hoppas att folk som idag läser det där man egentligen skrev 2006 redan är lite föråldrat.

Sedan går jag tillbaka till den där texten och inser att nästan hela innehållet i en underrubrik refererar till mig. Och jag tänker: men visst finns det bättre saker att referera till än det där!

Inga kommentarer: