31 augusti 2011

kosketuksia yössä

När jag nyss gick hemåt från Paavo Nurmi-stadion hörde jag någon säga "intressant" och en annan "det var i alla fall annorlunda". Och det var annorlunda.

Jag tror inte att läktarna var fulla och 4000 personer satt där ikväll och såg på Taistelu/Kamp. Men vi var nog väldigt många.

Jag kan inte bestämma mig om jag gillade den. Jag gillade pyrotekniken, ljuset, tema. Den gjorde att jag satt där och tänkte på samhälle, slummen, klasser och makt. Om hur slumpartat det på sätt och vis är, trots att det inte alls är slumpartat utan något strukturellt. Jag skulle ha behövt lite mera repliker. Jag skulle gärna ha suttit närmare än dryga 100 meter ifrån skådespelarna. Men jo, det var nog annorlunda än allt annat jag sett.

Inga kommentarer: