21 augusti 2008

side effects

Kroppen är så trött, så trött, medan hjärnan fortfarande går på högvarv av adrenalinrus. Jag tror inte att det är så bra att hoppa sent mitt i veckan.

Inga kommentarer: