5 februari 2010

veckans jobb

Avhandlingsord: okänt. Veckans jobb har bestått av att öppna ett nytt avhandlingsdokument, klippa och klistra in gammalt, stryka text, skriva om, skriva nytt för att få ett flyt.

Läst: börjat försöka läsa allt jag skrivit hittills. Olika lösryckta föredrag, artiklar, avhandlingskapitel, anteckningar, halvfärdiga saker. Ser hur de kan passa in.

Mötestid: noll, sedan onsdag.

Framgång: att döda några älsklinguttryck och begrepp som inte för avhandlingen framåt.

Höjdpunkt: när jag sett att texten får en röd tråd av att skrivas från första kapitel till sista i stället för nya textstycken här och var.

Besvikelse: att det varje dag kommit till en punkt då jag stampat på ställe.

Distraktion: alla osvarade mejl.

Jobbighetsnivå: berg- och dalbana.

Inga kommentarer: