30 september 2009

det där med att skilja på fritid och arbete

Jag bloggade.
Jag bloggar.
Jag jobbar med bloggar.
Jag skriver blogg.
Jag skriver om bloggar.
Jag läser bloggar.
Jag läser jobbrelaterade bloggar,
om ätstörningar
och flickskap
och kroppen.
Jag tänker hur, hur, hur.
Jag tänker motstånd, skam,
gemenskap, identifikation, normativitet
och kontroll.
Jag tänker att jag borde tänka färre begrepp.
Jag bloggar om något helt annat.
Jag bloggar nästan inga ord alls.
Jag skriver om mitt eget bloggande,
då jag började blogga,
då när det ännu inte kallades att blogga.
Jag återvänder till att jobba vidare,
på texten om bloggforskning och metod.
Det är deadline, deadline, deadline.

Inga kommentarer: