8 mars 2012

åttonde mars

Idag, den åttonde mars, tycker jag att man ska läsa serien som Galago publicerade.

Medan ni gör det och eftersom jag redan gjort det, ska jag använda dagen till att argumentera för

1. hur flickors bloggande nedvärderas i media, på internet och i bloggar
2. hur könsmaktordningen upprätthålls och återskapas
3. hur det framställs som ett problem att flickor bloggar så mycket
4. hur könsdikotomisering är mycket synligt, och kvinnligt och manligt återkonstrueras om och om igen
5. en hel massa andra saker 

Precis som igår alltså. Och imorgon.

3 kommentarer:

Mia Skrifver sa...

Ska du hinna med allt idag? Alltså komma fram till nåt.

M. Lindman sa...

bra serie!

när det börjar sa...

Mia: Ja! Det var magiskt. Tydligen hade jag redan kommit fram till något och det var bara att skriva ner det.

M: Jepp. Läs också annat som Nanna Johansson och Sara Hansson skrivit om du inte gjort det ännu.