28 oktober 2011

de fem orden

Kallsvetten när man får dedikationen "snart är det din tur!" i en doktorsavhandling, personen som sitter bredvid en på disputationstillfället säger "snart är det du som sitter där", och när en tredje person i gratulationskön säger "hur kändes det? snart är det du."

Tredje gången gillt, då måste det vara sant. Eller hur det nu var.
Nä. Mest skrämmande. (Också om/Eftersom jag förvandlade alla frågor opponenten hade som om de var riktade till mig)

Inga kommentarer: