3 oktober 2010

jag läser

1) Vad heter boken du läser just nu?

2) Hur långt har du kommit?
Läst hela boken.

3) Beskriv boken med tre ord.
superduper grafisk roman

4) På en skala 1-5, hur bra är den hittills?
4/5