19 maj 2009

skugga (eller: måndagskvällens program, eller: jag tror jag vill skriva annat än prosa igen, eller: jag kommer att ändra radbytet många gånger)

           bakom     
där borta 
          tidigare     
som det var innan, 
                 men inte längre,            inte mer 
mera? 
      det var
där kvar
var, var
               blir mindre 
              finns snart inte alls
                 borta           borta           suddas ut
släpet som hänger                         efter      fastnat i ena benet
                     bakom mig
  där borta
                                                           inte borta ännu
                                                                           ännu kvar
 kvarlämning
             lämnat kvar
bakom mig
             titta bakåt
               framåt, framåt, aldrig bakåt, inte längre bakåt, bara framåt 
                                     kvar men blir mindre
       mindre och mindre blev jag
    liten var jag
        till slut
förhållandevis liten
förhållande
                        hålla, hålla om, hålla för 
                  släppa
släpa efter 
efterlämning 
          lämna, lämna, lämna, 
           lämnade kvar
                  hålla kvar,
                  förhålla sig till det
                  hålla ut