7 januari 2010

dagens jobb

Avhandlingsord: 545

Läst idag: otaliga aktuella, vetenskapliga artiklar inom flickforskning

Mötestid: noll

Framgång: att jag jobbat (ja, på riktigt jobbat) 8,5 timme.

Höjdpunkt: uppmuntrande avhandlingsprat i korridoren

Besvikelse: att det trots allt blev så få konkreta ord

Distraktion: noll

Jobbighetsnivå: inte nämnvärt jobbigt

Inga kommentarer: