2 september 2008

äntligen hemma

Hiss ner, sex trappsteg ner, några fotsteg på plan mark, en backe ner, några få fotsteg på plan mark, en backe upp, en backe ner, några fler fotsteg på plan mark, en brant backe upp, sextiotvå trappsteg upp, en liten backe upp, några fotsteg på plan mark, femtioåtta trappsteg ner, en backe ner, snedda över vägen.

Omvänd procedur när jag går hem från jobbet, om jag inte väljer att göra en omväg och satsa på mera backe, färre trappsteg. Min högra lårmuskel orkar hålla mig upprätt men vill inte samarbeta i trappor och backor. Det är ett aktuellt dilemma. Igår cyklade jag med vänstra benets styrka och ledde cykeln i uppförsbackorna. Tror att det också blir morgondagens lösning. Det är mera tidsbesparande, vet jag efter idag.

Inga kommentarer: