9 september 2008

att vara modig

Vad är mod? När är man modig?

Jag har under de senaste veckorna fått höra att jag är modig. Jag känner mig inte modig. Jag känner inte att jag är modig för att jag hoppat ut från ett flygplan med fallskärm. Varför? Kanske för att jag aldrig egentligen var rädd. Betyder det att jag behöver känna rädsla eller osäkerhet inför något för att sedan vara förmögen att känna mig modig efter utförandet? Jag är inte höjdrädd helt enkelt. Samtidigt funderar jag var gränsen mellan mod och dumdristighet går? Går gränsen som ett sträck i statistiken över olyckor?

Att vara modig är att övervinna hinder. Det har krävts en del mod att åka ut till klubbhuset när jag ännu inte kände någon, när jag inte visste vad som väntade mig, när jag inte visste hur jag skulle bli bemött. Jag vågade. Det kändes bra. Är det mod? Kräver modhet riskfylldhet och fara?

Inga kommentarer: