8 juli 2013

Mina kommentarer överflödiga

Johanna L från Bokhora undrade vilka böcker man har lånade från biblioteket just nu.


Här är några jag just nu lånar för avhandlingsskrivande eller föreläsningsgörande:

1. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet / Marie Nordberg

2. Passionerad politik: om motstånd mot heteronormativ könsmakt / Cathrin Wasshede


3. Playwriting: a practical guide for students of all ages / Noël Greig. 


4. Intimitetens villkor: kön, sexualitet och berättelser om jaget / Pia Lundahl. 

5. Bridging the distance : childrens strategies on the internet / Elza Dunkels. 

6. Tutkielmamatka verkkoviestintään / red. Janne Matikainen, Pekka Aula ja Mikko Villi. 

7. Sexual feelings: reading, affectivity and sexuality in a selection of anglophone Caribbean women's writing / Elina Valovirta. 

8. Coming to writing" and other essays / Hélène Cixous 

9. Genus och det akademiska skrivandets former / red. Annelie Bränström Öhman & Mona Livholts 

10. Kärlekens ödeland: Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism / Annelie Bränström Öhman. 

11. Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu / Mary Douglas

12. Future girl: young women in the twenty-first century / Anita Harris. 

13. Tulkintoja tytöistä / red. Sanna Aaltonen ja Päivi Honkatukia. 

14. Young femininity: girlhood, power and social change / Sinikka Aapola, Marnina Gonick and Anita Harris

15. Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd / Anna Adeniji. 

16. Diagnostisering och disciplinering : medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944 / Jutta Ahlbeck-Rehn. 

17. Qualitative research : the emotional dimension / red. Keith Carter, Sara Delamont. 

18. In på bara benet : en introduktion till feministisk poststrukturalism / Hillevi lenz Taguchi. 

19. Teaching tips: a guidebook for the beginning college teacher / Wilbert J. McKeachie. 

20. Bestämma benämna betvivla : kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik / red. Britta Lundgren & Lena Martinsson 

21. Kön eller genus? / Eva Gothlin. 

22. Varför flickor ? Ideal, självbilder och ätstörningar / red. Birgitta Meurling 

23. Virtual self : a contemporary sociology / Ben Agger. 

24. Digital borderlands : cultural studies of identity and interactivity on the Internet / red. Johan Fornäs 

25. On female body experience : "Throwing like a girl" and other essays / Iris Marion Young. 

26. Känslornas koreografi: reflektioner kring känsla och förståelse i kulturforskning / red. Lena Marander-Eklund och Ruth Illman

27. Fasting girls: the emergence of anorexia nervosa as a modern disease / Joan Jacobs Brumberg. 

28. Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskning / red. Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Bergquist. 

29. Young women and the body: a feminist sociology / Liz Frost. 

30. Genus ogjort : kropp, begär och möjlig existens / Judith Butler 

31. Vid framtidens hitersta gräns : om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola / René León Rosales.

32. Gender/body/knowledge : feminist reconstructions of being and knowing / red. Alison M. Jaggar and Susan R. Bordo. 

33. Kroppens tid : om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle / red. Susanne Lundin och Lynn Åkesson. 

34. Seksuaalinen ruumis : kulttuuritieteelliset lähestymistavat / red. Taina Kinnunen & Anne Puuronen. 

35. Materialiserade sexualiteter: om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet / Michelle Göransson. 

36. Kyseenalaiset subjektit: tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestykstä ja performatiivisuudesta / Marja Kaskisaari. 

37. Auto/ethnography: rewriting the self and the social / red. Deborah E. Reed-Danahay. 

38. Ruumiita! Ruumiista, ruumiillisuudesta, kehosta ja kehollisuudesta / red. Riitta Koikkalainen 

39. Motstånd / red. Mona Lilja & Stellan Vinthagen

40. Auto-ethnographies: the anthropology of academic practices / red. Anne Meneley and Donna J. Young. 

41. Carnal appetites :foodsexidentities / Elspeth Probyn. 

42. Perfect girls, starving daughters : the frightening new normalcy of hating your body / Courtney E. Martin. 

43. Feminist perspectives on eating disorders / red. Patricia Fallon, Melanie A. Katzman, Susan C. Wooley. 

44. Autoethnography as method / Heewon Chang. 

45. Ethnographically speaking: autoethnography, literature, and aesthetics / red.  Arthur P. Bochner and Carolyn Ellis. 

46. Ethnographic I: a methodological novel about autoethnography / Carolyn Ellis. 

47. Representation and the text: re-framing the narrative voice / red. William G. Tierney and Yvonna S. Lincoln. 

48. Feminist media studies / Liesbet van Zoonen. 

49. Gaining: the truth about life after eating disorders / Aimee Liu. 

50. Hungry self: women, eating, and identity / Kim Chernin. 

51. Life online: researching real experience in virtual space / Annette N. Markham. 

52. Cybertypes: race, ethnicity, and identity on the Internet / Lisa Nakamura. 

53. Feminist theory and the body / red. Janet Price and Margrit Shildrick. 

54. 'Fat' female body / Samantha Murray. 

55. Revision: autoethnographic reflections on life and work / Carolyn Ellis. 

56. Cult of thinness / Sharlene Nagy Hesse-Biber. 

57. Blush: faces of shame / Elspeth Probyn. 

58. Appetites: why women want / Caroline Knapp. Och några några diktsamlingar, som inte har något med jobbet att göra, och som jag läser sporadiskt, hullerombuller, omläser, förstagångsläser, bläddrar i, har svårt att lämna tillbaka:

59. Livdikt av Johan Jönson.
60. Kung-kung av Ulf Karl Olov Nilsson. 

61. Helgonlegenderna: väv av Lars Mikael Raattamaa.
62. Svensk dikt av Lars Mikael Raattamaa. 
63. Tal och regn av Katarina Frostenson. 
64. Stränderna av Katarina Frostenson. 
65. Stammar av Ulf Karl Olov Nilsson. 
66. Synopsis av Ulf Karl Olov Nilsson. 
67. Glädjens krig i allt och i allt det ljusa av Lars Mikael Raattamaa. 
68. Vagga liten vagabond av Eva-Stina Byggmästar. 
69. Åren av Fredrik Nyberg. 
70. Nio, nine, neun, neuf av Fredrik Nyberg. 
71. På diabilden är huvudet proppfullt av lycka av Catharina Gripenberg. 
72. Knoppar, blommor, blad och grenar av Eva-Stina Byggmästar. 
73. Men hur små poeter finns det egentligen av Eva-Stina Byggmästar. 
74. För upp en svan av Eva-Stina Byggmästar. 
75. Harhjärtade människan av Eva-Stina Byggmästar.
76. Älvdrottningen av Eva-Stina Byggmästar. 


Jag vågar inte ens gissa hur många böcker jag lånat sedan jag blev doktorand eller började undervisa.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Wow, vilken imponerande lista!

när det börjar sa...

Att inte (allt för ofta) bli i låneförbud är ett deltidsjobb.

Anonym sa...

Ja'aa, minst! Hade min lista varit sådär lång hade jag troligtvis varit portad på livstid.