15 april 2011

TGIF, trots allt

Mitt arbetsrum är en bastu. För två timmar sedan öppnade jag fönstret för att kunna andas. Fönstret öppet sedan dess. Och trots att jag fått den mycket spännande uppgiften att en vecka eller två ägna tid åt att skriva avhandlingen som en berättelse med skönlitterära drag, vilket i praktiken betyder att jag skriver den som en teaterpjäs (mycket möjligt att jag missförstått handledaren, men hej det funkar, jag skriver, för handlingen framåt, funderar på mina argument, skriver), trots allt det känner jag att jag nog så snart som möjligt vill gå härifrån. Ha helg. Hej helg.

Inga kommentarer: