19 april 2011

ett frustrationsrop

Texten jag skriver just nu är förbannat ointressant och styltig! Det är inte ämnet, det är jag! Jag hittar inte rätt formuleringar eller flyt! Deadline, deadline!

När det gäller forskning om bloggar har diskussionen ofta kretsat kring identitet och gränserna mellan jaget och bloggjaget. Som om de var två av varandra avhängiga fenomen. Att prata om ett jag och ett bloggjag opererar från två väldigt olika, men statiska jag som är lätta att avskilja eftersom de är så olika varandra. När jag här diskuterar bloggar vill jag diskutera gränser, men gå vidare från diskussionen om identitet.

Sprittande! Not.

Inga kommentarer: