13 juni 2013

den där bloggdöden, del två

Dagens jobb: redigera kapitlet där jag skriver om hur bloggande tjejer framställts i rikssvensk dagspress 2001-2011.

Dagens blogg: sökte, inspirerad av dagens jobb, ordet blogg i finlandssvensk tryckt press.


Resultatet
Som en jämförelse från rikssvensk press nämndes ordet blogg år 2002 fyra gånger, år 2003 sex gånger, år 2004 sjuttiosex gånger och år 2011 sextontusentrehundratjugofem gånger. Har ännu inte klurat ut var jag ska hitta motsvarande siffror för finsk dagspress.

2 kommentarer:

Jill sa...

Intressant! Speciellt den stora ökningen mellan 2011 o 2012

när det börjar sa...

Jo, funderar om det kan bero på att allt fler dagstidningar har flera egna bloggar. Å andra sidan tycker jag att det borde synas tidigare. Nångång ska jag studera finlandssvenska bloggsfären.